بروزرسانی نسبت تبادل پاپ آپ

قابل توجه کاربران پاپ آپ یخی میرساند :

از تاریخ 1393/2/5 سامانه تبادل پاپ آپ به نسبت 2 به 3 تغییر یافته است....

به این ترتیب ، کاربران نمایش دهنده و سفارش دهنده تبلیغ در ازای هر 3 پاپ آپ نمایش داده شده میتوانند 2 پاپ آپ سفارش دهند ( بر خلاف قبل که با نمایش 2 پاپ آپ میتوانستند 3 پاپ آپ سفارش دهند )

شاید سوال شود که این تغییر به چه دلیلی انجام شده ؟

پاسخ پاپ آپ یخی : اگر به میزان نمایش پاپ آپ ها و میزان سفارشات توجه نماییم ، خواهیم دید که خیل عظیمی از تبلیغات سفارش داده شده اضافه خواهند آمد و امکان نمایش همگی آنها در سایت های ذی ربط موضوع داده شده امکان پذیر نخواهد بود ، حال اگر بخشی از سفارشات از طریق پرداخت آنلاین باشند ، وضع بدتر می شود و بازده نمایش تبلیغات بسیار پایین می آید ؛ بنابر این نتیجه این شد که هر پاپ آپ نمایش داده شده و تبلیغاتی ، به نرخ و امتیاز جدید محاسبه شوند :

هر پاپ آپ نمایشی : 20 ریال ( 20 امتیاز )

هر تبلیغ پاپ آپ سفارشی : 30 ریال ( 30 امتیاز )

در صورت وجود هر گونه سوال و یا پیشنهاد ، موضوع خود را از طریق ارسال پیام به مدیریت با ما در میان گذارید.