امکان کسب درآمد در کنار تبادل پاپ آپ

با توجه به نظر اکثر کاربران در رابطه با امکان مجدد کسب درآمد از سامانه ، از شنبه ( 24 / 3 / 1393) علاوه بر فعال بودن بخش تبادل پاپ آپ ، بخش کسب درآمد نیز به سامانه اضافه خواهد شد.

درآمد ثابت برای هر آی پی 30 ریال در نظر گرفته شده است با توجه به اینکه برای هر بازدیدکننده دو پاپ آپ 15 ریالی نمایش داده می شود.

این تغییرات صرفا به جهت تغییر ماهیت کلی سامانه برای کسب درآمد نیست ، بلکه در کنار سامانه تبادل پاپ آپ ، امکان کسب درآمد نیز افزوده شده است.

توجه : در زمان ذکر شده برای انجام تغییرات ممکن است برای بروز رسانی مدتی سایت از دسترس کاربران خارج شود ، پس از بروز رسانی تمامی تبلیغات فعال از بین خواهند رفت.برای جلوگیری از بروز تداخل مالی در حساب کاربران ، کلیه تبلیغات تا قبل از موعد داده شده حذف گردیده و ارزش نمایش آنها به حساب تبلیغ دهندگان عودت داده می شود. پس از انجام تغییرات مجددا کاربران میتوانند تبلیغات خود را جهت نمایش سفارش دهند و امکان سفارش تبلیغات به صورت آنلاین همچون قبل فعال خواهد بود.