شبا چیست؟

شبا (شناسه بانکی ایران) یک کد 26 کاراکتری میباشد که به هر حساب بانکی اختصاص داده میشود.

این شناسه در معاملات بین بانکی با استفاده از سیستم ساتنا و پایا کاربرد دارد.

طبق دستور العمل بانک مرکزي کلیه بانکهای کشور موظف هستند شباي تمامي حساب هاي مشريان خود را محاسبه و در اختيار آنها قرار دهند.

شما هم ميتوانيد با مراجعه حضوری به شعبه ، وبسايت اينترنتي و يا خودپردازهاي بانک خود ، شباي حساب يا حسابهاي خود را دريافت کنيد.

واریز مبالغ از طریق سامانه پایا رفاه صورت میگیرد. و مبلغ واریزی پس از ثبت بین 4 الی 24 ساعت بعد از سوی بانک به حساب متقاضی ریخته خواهد شد.

توجه کنید ؛ در صورتی که در پاپ آپ یخی عضو هستید برای دریافت شماره شبای خود اقدام کنید....در غیر اینصورت واریز وجه با کسر کارمز ( 500 ) تومان خواهد بود.

پاپ آپ یخی به شما پیشنهاد می دهد , موجودی خود را به حد نصاب رسانید و سپس درخواست دهید تا مبلغ کارکرد به کارت شما واریز گردد. ( بدون اتلاف زمان )